logo infojakten
logo infojakten

opphavsrett, copyright, troverdighet, åndsverkloven, åndsverk, rettighet, rettigheter,

OPPHAVSRETT

Å ha opphavsrett til noe betyr at den som har laget eller skapt et åndsverk, for eksempel en tegning, en bok eller en sangtekst eller melodi, har rett til å bestemme over dette åndsverket.

 

section-shadow-black

Det er opphavspersonen som skal bestemme om verket vises til noen eller om det skal kopieres. Det er laget en lov som skal beskytte opphavspersonen, den heter åndsverksloven.

Du har lov til å henvise til andres åndsverk uten å spørre om lov dersom du oppgir dette i en litteraturliste (les mer om dette under litteraturlister). Dersom du bruker andres åndsverk uten å spørre om lov eller uten å oppgi det som kilde i en litteraturliste jukser du, og dette er forbudt i følge norsk lov.

 

opphavsrett, copyright,  troverdighet, åndsverkloven, kunst, kunstner

 

Musikk og bilder

opphavsrett, kunst, kunstner, musikk, bilder, åndsverkloven

Flere steder på nettet kan du dele bilder og musikk gratis. Dersom den som har opphavsretten til bildene eller musikken har gitt lov til dette, er alt i orden, men du må være kritisk til om musikken eller filmene kan være lagt ut på nettet uten at de som eier dem vet om det.

Å produsere kunst som musikk og bilder er dyrt, og de som har opphavsretten tjener penger ved å ta betalt for bruken av åndsverkene sine.
 
 
 
  

 

‣ Til toppen