logo infojakten
logo infojakten
lærere, lærerutdanning, utdanning, skole, høgskole, universitet, student, kunnskap

FOR LÆRERE

Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene: digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive.  Infojakten vil være et nyttig verktøy og en ekstra ressurs i lærerens arbeid når man skal utvikle de grunnleggende ferdighetene til elevene.

 

section-shadow-black

Hva lærerplanene sier om grunnleggende ferdigheter og kompetansemål til det enkelte trinn kan man få informasjon om her:
Norsk
Læreplan i Norsk, Grunnleggende ferdigheter i norsk,  Kompetansemål til de enkelte trinn i norsk
Engelsk
Læreplan i Engelsk, Grunnleggende ferdigheter i engelsk, Kompetansemål til de enkelte trinn i engelsk
Mattematikk
Læreplan i matematikk,  Grunnleggende ferdigheter i matematikk,  Kompetansemål til de enkelte trinn i matematikk
Naturfag
Læreplan i naturfag,  Grunnleggende ferdigheter i naturfag, Kompetansemål til de enkelte trinn i naturfag
Samfunnsfag
Læreplan i samfunnsfag,  Grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag,  Kompetansemål til de enkelte trinn i samfunnsfag

section-shadow-black

 

Infojaktens kategorier og aktuelle lenker

 

BIBLIOTEK

Barnebokkritikk.no/bokanmeldelse
Barnebokkritikk.no er et nettidsskrift som ble opprettet i 2002. Vi anmelder den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag

Bibbi
Det første nordiske, virtuelle barnebokbiblioteket. Det har eksistert siden høsten 2001, administrert av Kulturkontakt Nord.

Biblioteket for lyd og punkt/ barn
NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst.

Foreningen!Les /ungdomsskole
Har som oppgave å fremme lesing av litteratur og jobber med ulike kjernetiltak og løpende prosjekter. Hovedmålgruppa er  ungdom mellom 13 og 19 år.

Lesehulen.no
Her finner du bokanbefalinger skrevet av bibliotekansatte fra hele Norge

Leseopplæring: Lesing i grunnskolen
På denne siden kan du søke etter leserelaterte læringsressurser ut fra klassetrinn og fag.

Norsk barnebokinstitutt
NBI arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur, driver forfatterutdanning, formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Skolebibliotekarforeningen i Norge
Har som oppgave om å bl.a. styrke skolebibliotekets plass i grunnskolen som pedagogisk redskap, miljøskapende faktor og formidler av litteratur til fritidslesning

Ubok.no
Ubok.no er et uavhengig nettsted for unge, der du kan oppdage, diskutere og dele bøker og leseopplevelser med andre.

 

KILDEKRITIKK

Digital dømmekraft
Digital dømmekraft omhandler personvern, opphavsrett og kildekritikk – og er et forslag til minimumsgjennomgang for grunnskolen i disse temaene.

Dubestemmer.no
Du bestemmer er et undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft, for elever i alderen 9-17 år. Målet med tjenesten er å øke barn og unges bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og de valg man gjør ved bruk av digitale medier.

Medietilsynet/Trygg  bruk
Medietilsynets Trygg bruk jobber for trygg bruk av digitale medier for barn. Vi bistår med ressurser på nett og rådgivning til kommuner, skoler og privatpersoner angående barn og medier.

 

OPPSLAGSVERK

Språkrådet/skolesider
Elever vil blant annet finne et kurs i nynorsk grammatikk og rettskrivning. Lærere vil finne ressurser til undervisningen, både konkrete undervisningsopplegg og lenker til ulike typer kildemateriale. Sidene inneholder også stoff om sidemålsundervisning og en samling med lenker som kan være nyttig i skolesammenheng.

Statistisk årbok
Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.

 

OPPHAVSRETT

Clara
Ønsker du å bruke musikk, film, tekst eller bilder? Lurer du på hvilke regler som gjelder? Clara viser vei og forteller.

Delrett (opphavsrett og undervisning)
DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.
Sidene drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø.

 

INTERNETT

IKT for elever/modul internett og nettvett
Minskole har opplæring om gratis nettressurser, nettvett og IKT for elever. Er utviklet av pedagoger.

 

LITTERATURLISTER

Viko (litteraturlister)
VIKO er et interaktivt kurs i informasjonskompetanse laget for studenter ved NTNU. Det består av syv ulike moduler eller deler og skal kunne brukes til hjelp i informasjonssøking og oppgaveskriving.

DigiDuck
Digiduck er en vakker bok om nettvett og bildebruk på nett for barn mellom 4 og 9 år.

 

NETTVETT

Dondald Duck – Trygg på nett
Medietilsynet Trygg bruk – Vi har sammen med flere andre som også jobber for å gjøre nettet trygt for barn – og barn trygge på nettet – laget dette Donald-heftet.

Livet på nett
Livet på nett er en kampanje som skal få elever til å tenke gjennom hvordan de håndterer 
å være på nett. Vi håper kampanjen kan bidra til en god dialog mellom unge og voksne. (for 4. – 6. klasse)

Redd barna/nettvett

 

RESSURSPAKKE FOR PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE

http://iktsenteret.no/content/ressurspakke-profesjonsfaglig-digital-kompetanse#.U3XPOk2KDL9

Ressurspakken består av tre deler og er for lærerstudenter, lærerutdannere og lærere i skolen som ønsker å vite mer om de tre temaene: digital dømmekraft, interaktive tavler og fremtidens klasserom. Ressurspakken er utviklet av Continuing Professional Development Lab (CPDLab), et europeisk prosjekt koordinert av European Schoolnet og støttet av Europakommisjonens program for livslang læring.

 

 

Sist oppdatert: Mai 2014