logo infojakten
logo infojakten

internett, nettleser, søketips, søkemotor, lenkekataloger, portaler, søk, trefflister

INTERNETT

Hva er egentlig internett?

Hva skjer når du setter deg ned foran datamaskinen og surfer på nettet? Jo mer du vet om internett, jo lettere blir det å finne informasjonen du er på jakt etter. På en fotballbane eller håndballbane er det lurt å tenke strategisk for hvordan man best skal spille for å få ballen inn i mål. Slik er det også å søke på internett. Det er lurt å tenke strategisk for å finne informasjon du er på jakt etter blant all informasjon som finnes på nettet.

section-shadow-black

 

I 1989 hadde den britisk dataeksperten Tim Berners-Lee en ide om hvordan han kunne dele informasjon med sine kollegaer, en ide han kalte world wide web. I 1991 ble det gjort offentlig tilgjengelig for resten av verden, men det var først i 1995 at det nærmest eksploderte store mengder informasjon på nettet og at internett ble noe alle brukte.

Nettleser for å kunne bruke internett må du ha et program på PC’en for å åpne og se på sider på internett. Det kan f.eksempel være program som Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera eller Safari

Internett er et globalt nettverk som kobler sammen millioner av datamaskiner over hele verden. Dette nettverket kan sammenlignes med edderkoppens fine spindelvev med uttallige tråder. Tenk at i hver ende av disse trådene finner du en datamaskin.

Link, lenke eller hyperlink – kjært barn har mange navn. Informasjonen på internett blir koblet sammen ved hjelp av et kodespråk som heter HTML. Du kan lage en nettside med tekst og bilder og lenke deg videre til en ny nettside med tekst og bilder.

Nettadresse øverst i nettleseren er det felt hvor du kan skrive inn en nettadresse. Det vil alltid starte med www, men nettadressen kan ha forskjellige endelser. For eksempel .no og .com. Det som står på midten av adressen forteller noe om hvor du kommer hen, for eksempel som når du skal skrive adressen på et brev. Navnet på konvolutten forteller postmannen hvem som skal ha brevet.


SØKETIPS

Generelle søketips
Gjør deg kjent med søkemotoren eller lenkekatalogen du skal bruke ved å lese hjelpesidene. Du kan skrive inn et søkeord eller flere i en søkeboks.

Du kan lage et frasesøk. Når du skriver søkeord i en bestemt rekkefølge, lager du et frasesøk. Det mest vanlige er å sette søkeordene i anførselstegn. Vil du finne informasjon om en person, f. eks. Jens Stoltenberg, skriver du navnet i anførselstegn slik: Jens Stoltenberg i søkeboksen. Da får du bare treff på sider hvor søkeordene Jens Stoltenberg står sammen i denne rekkefølgen. Setter du ikke søkeordene i anførselstegn før du treff på sider som kan ha søkeordet Jens helt øverst på siden og søkeordet Stoltenberg helt nederst på siden.

Internett, ingen treff, trefflister, søkefelt, søkeord, søkemotor

 

Flere enn 1000 treff?
‣ Tenk over om du kan bruke et mer spesielt søkeord.
‣ Eksempler:
-Søkeordet kjæledyr gir flere treff enn søkeordet marsvin.
-Søkeordet sport gir flere treff enn søkeordet BMX-sykling.
-Søkeordet historie gir flere treff enn søkeordet 2. verdenskrig
‣ Bruk to eller flere søkeord

For få treff?
‣ Tenk på synonymer
‣ Søk på lignende emner
‣ Finn ut om du kan bruke trunkeringstegn. Å trunkere betyr at du forkorter et ord.
Et trunkeringstegn kan være en * eller ?.
‣ Eksempel:
Du kan forkorte søkeordet til hund* Da får du treff på alle ord som starter på hund,
som for eksempel hunden, hunder, hundehus, osv.

Ingen treff?
‣ Sjekk om du har stavet søkeordet riktig
‣ Finn andre søkeordSØKEMOTOR

Ordet søkemotor forteller at man har med maskiner å gjøre. Søkemotorer har en robot som søker og samler informasjon fra Internett som igjen lagres i gigantiske databaser. Når man bruker søkemotorer, såker man altså i en avgrenset mengde informasjon i en database.

De ulike søkemotorene behandler informasjonen den finner forskjellig. Derfor får man forskjellige resultat i de ulike trefflistene man får ved å søke i ulike søkemotorer.

Lenkekataloger og portaler

Lenkekataloger/portaler er lenkesamlinger som er organisert og vedlikeholdt av mennesker. Det betyr at de oftest er kvalitetssikret og oppdatert jevnlig.

Lenkekataloger/portaler er organisert i en trestruktur. Det betyr at lenkene er sortert etter emner. Hvert emne er igjen delt inn i flere små emner.

Eksempel fra Kvasir junior:
Emnet Opplevelser er delt videre i disse emnene: Animasjon, Barne-TV, Film, Fornøyelsesparker, Kunst, Museum, Musikk og Teater.

Videre kan du klikke på emnet Museum og se at dette emnet igjen er delt videre inn i Historiske museer, Kunstmuseer, Naturhistoriske museer og Tekniske museer.

Slik kan du klikke deg gjennom de emnene du er interessert i. Lenkekatalogene er nyttige å bruke hvis du vet hvilken informasjon du er på jakt etter, eller hvis du vil skaffe deg oversikt over et emne.


SØK OG TREFFLISTER

Kvasir Junior

trefflister-kvasir

 

Google

trefflister-google

 

Skoleverkstedet

trefflister-skoleverkstedet

 

‣ Til toppen